nově provádíme zámečnictví a kovovýrobu na míru vč. odborné montáže

Hromosvody

Provádíme tyto hromosvodářské práce

  • Odbornou montáž bleskosvodů dle norem ČSN EN 62305

  • Opravy a rekonstrukce původních hromosvodných soustav dle norem ČSN 34 1390

  • Revize hromosvodů (měření soustavy a následné vystavení revizní zprávy)

  • Uzemnění hromosvodné soustavy včetně výkopových prací

  • Výškové práce pomocí plošin, či jiné techniky

3 důvody proč se vůbec pouštět do montáže hromosvodu

1. Hromosvod lze chápat jako jistý druh zabezpečovacího zařízení. Chrání životy lidí a zvířat, i náš majetek před destrukcí. Mnohdy totální! K těmto škodám může dojít buď přímým či nepřímým zásahem blesku. Správně instalovaný hromosvod nás před těmito vlivy ochrání!

2. Často si říkáte, že je to zbytečná investice, když máte v okolí vzrostlé stromy, vysoké napětí nebo že bydlíte pod kopcem, a taky stačí, když má hromosvod váš soused?! Pak si uvědomte, že si blesk nevybírá kam udeří!

3. Máte pojištěný majetek nebo si ho chcete nechat pojistit, a nemáte naistalovaný hromosvod s platnou revizní zprávou?! V tomto případě, při vzniklé škodě po zásahu bleskem, pojišťovny nevyplácí nebo krátí pojistné plnění!

Zvažte sami, zda podstoupíte toto riziko na svém majetku a zdraví…

O hromosvodu

a) Abychom pochopili správnou funkci hromosvodu, musíme si nejdříve říct, co je to blesk! Mimořádně silný elektrický výboj, který hledá nejkratší cestu, v tomto případě k zemi. Ta jediná jej bezpečně absorbuje. Při zásahu domu bleskem dochází v celém objektu a v jeho okolí ke krátkodobému zvýšení napětí na všech vodivých předmětech na vysokou hodnotu. Není-li tato hladina vyrovnána propojením všech vodivých předmětů v objektu do jednoho uzemněného obvodu, poničí se některé součástky v zasažených elektrických zařízeních.

b) Zvýšením tohoto napětí vznikne bleskový proud, který všechno spálí a roztrhá. Bleskový proud je schopen vyrvat celé elektroinstalace ze zdi, za určitých okolností rozboří i celý dům. Stejné následky může mít i blesk, který udeří do sousedního objektu. V okolí zasaženého domu se totiž v elektricky vodivých předmětech indukují proudy o stejné intenzitě, jako jsou původní bleskové. Správně provedený hromosvodový systém náš dům ochrání i před nimi a svede je k uzemnění dříve, než se dostanou k nám domů.

c) Musíme ovšem upozornit, že takto nainstalovaný hromosvod je pouze vnější ochrana před bleskem. Součástí montáže hromosvodu je povinnost instalace svodiče přepětí na přívod elektřiny, čímž lze předejít případným škodám uvnitř objektu! V případě úderu bleskem do hromosvodu absorbuje svodič přepětí vzniklou energii a pokud dojde k zásahu bleskem v okruhu 2km od objektu do rozvodné sítě, či trafo stanice (popř. u souseda) se následně toto přepětí přenáší po vedení elektrického přívodu dovnitř objektu.

d) Povinnost ochrany před přepětím je dána také ustanoveními českých technických norem týkajících se elektroinstalace a elektrických zařízení, např. v normě o ochraně před úrazem způsobeným elektrickým proudem, v normě o uzemňování a zejména v souboru norem o ochraně před bleskem (ČSN EN 62305).

Hromosvodovou soustavu jde rozdělit do 3 částí

1. střešní část a materiál na jeho montáž :

Almgsi Ø8mm (slitina hliníku) bezúdržbový, lehký a vodivý materiál s dlouhou životností a nízkou cenou.

CU Ø8,7mm (měď) bezúdržbový, vysoce vodivý, odolný vůči mnoha venkovním vlivům, a s vysokou životností, ovšem vyšší cena při přizování.

Fezn Ø8mm (pozinkovaná ocel) z důvodu jeho korozních vlastností, špatné manipulace, krátké životnosti a po několika letech další investice do jeho opravy s tímto materiálem NEPRACUJEME.

Další materiály: ocel a nerez, nevyužívají se tak často jako ostatní materiál, proto se instalují pouze na přání zákazníka.

2. svodová část :

Zde se používá stejný materiál jako při montáži střešní části, kdy pak máme možnost vést skrytý nebo přiznaný svod.

Přiznaný svod : drát je tažen svisle po fasádě či okapu na podpěrách, okem viditelný.

Skrytý svod : drát je uložen v husím krku, popřípadě zasekán do zdiva, schován pod fasádou.

3. uzemňovací soustava :

Nejdůležitější a často podceňovaná část, kdy je nutno striktně dodržet správné uložení, montáž a následné antikorozní opatření soustavy a dosáhnout tak správných a daných hodnot při následném měření.

Používaný materiál drát Fezn Ø10mm, pásek Fezn 30x4mm, zemnící tyče délky 1-2m a svorky opatřeny žárovým pozinkem, pro dlouhou životnost v zemině, betonu apod.

Při montáži používáme výhradně ověřené a atestované výrobky od společností :

Dehn + söhne, Tremis, VelkoobchodVysočina, Kovoblesk, Obo …nacenění a doprava zdarma

Odkud nás znáte?

  Seznam.cz

 96 hlasů / 43 %

  Firmy.cz

 35 hlasů / 16 %

  Google.com

 54 hlasů / 24 %

  Facebook.com

 2 hlasy / 1 %

  Na doporučení

 35 hlasů / 16 %

  Z letáku

 3 hlasy / 0 %

Mám zájem o bezplatné nacenění hromosvodu:


p. Tomáš Selzer

tel. +420 737 267 913

email: hromo@hromoelektro.cz

Mám zájem o bezplatné nacenění elektroinstalace:


p. Jonáš Selzer

tel. +420 737 267 913

email: hromo@hromoelektro.cz