nově provádíme zámečnictví a kovovýrobu na míru vč. odborné montáže

O nás

  • Tak jako každý obor, tak i ten náš se vyvíjí a jde kupředu, tak i my se snažíme s ním držet krok. Proto absolvujeme odborná školení a zajímáme se o nové trendy a zajímavosti v oboru.
  • Neničíme a nehyzdíme svou prací váš majetek jako tzv. „odborníci“ na hromosvody, kteří „fušujou“ do tohoto řemesla bez řádných znalostí a odborností. Přece platí že: lékař léčí, kuchař vaří a hromosvodář montuje hromosvody!
  • Cena montáže se odvíjí dle velikosti, výšky, náročnosti, stávající zemnící soustavě či montáže nové zemnící soustavy, a popřípadě výkopových prací na objektu.
  • Jsme také pojištěni proti náhodným a neúmyslným škodám, na majetku (narušení vody, plynu, elektřiny, atd.) a újmě na zdraví během pracovní činnosti.

Má praxe, certifikáty, osvědčení, absolvovaná školení :

  • 2007-2011 pracovník u soukromé firmy jako hromosvodář a elektrikář (prováděné práce: Rumunsko, Slovensko, celá ČR)
  • 2011-2014 soukromá praxe jako OSVČ
  • 9.12.2014 absolvování odborného školení předními českými školiteli v oboru hromosvodových soustav a přepěťových ochran před úderem blesku a získání platného osvědčení
nacenění a doprava zdarma

Odkud nás znáte?

  Seznam.cz

 96 hlasů / 43 %

  Firmy.cz

 35 hlasů / 16 %

  Google.com

 54 hlasů / 24 %

  Facebook.com

 2 hlasy / 1 %

  Na doporučení

 35 hlasů / 16 %

  Z letáku

 3 hlasy / 0 %

Mám zájem o bezplatné nacenění hromosvodu:


p. Tomáš Selzer

tel. +420 737 267 913

email: hromo@hromoelektro.cz

Mám zájem o bezplatné nacenění elektroinstalace:


p. Jonáš Selzer

tel. +420 737 267 913

email: hromo@hromoelektro.cz